Μέθοδος Mulligan

mulligan therapy

Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα χειροθεραπείας των αρθρώσεων (Manual Therapy).

To Mulligan Concept αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα με τεχνικές ανώδυνης κινητοποίησης των αρθρώσεων για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την εξάλειψη του πόνου.

Βοηθά τους ασθενείς να βελτιώσουν τους περιορισμούς της κίνησης, τον πόνο κατά την κίνηση και τους λειτουργικούς περιορισμούς.

Με την κατάλληλη εφαρμογή, παρατηρείται άμεση μείωση του πόνου και βελτίωση της κίνησης.

Δωρεάν Αξιολόγηση

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για μία δωρεάν αξιολόγηση.